Diensten

Share Button

Sonderen

Indien u als particulier of bedrijf van voornemens bent een nieuw bouwproject te realiseren is het belangrijk te weten of de ondergrond het toestaat om u plannen uit te voeren, en wat voor type fundering er toegepast dient te worden bv op staal of op palen. Met bijna 100 jaar ervaring zijn wij instaat om u te helpen bij het benodigde bodemonderzoek voor de bouw of aanbouw van een woning of bedrijfsgebouw. Behalve dat deze informatie over de bodemgesteldheid voor u of constructeur van belang is wordt er door de overheid een sondeerrapport bij het aanvragen van een bouwvergunning vereist.
Meer informatie over sonderingen

Bronbemaling

Als u bij het aanleggen van bijvoorbeeld een kelder, zwembad, vijver, fundering, of rioolwerk te maken krijgt met een te hoge grondwaterstand kunnen wij voor u tijdelijk deze verlagen zodat u de werken in den droge uit kunt voeren door het aanbrengen van bronbemaling. (grondwateronttrekking).

Meer informatie over bronbemaling

Uw situatie

Op deze website trachten wij u zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de diensten die wij verlenen, daar elke situatie anders is staan wij u gaarne met informatie en advies ter zijde voor uw specifieke situatie.

Mocht u aanvullende vragen hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u gaarne hierover te woord staan.